Školicí  prostory

Školení probíhá v provozovně Hilarion v přízemí přímo v  Institutu Hilarion.

Pracujete v krásném a příjemném prostředí mezi profesionály. 

Teoretická výuka probíhá ve 4. patře, kde je na školení vyhrazen prostor.